Logo

Wachttijd

De wachttijd is de tijd die u moet wachten voordat het eerste gesprek plaatsvindt.

Laatste update: 6 april 2024.
Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen bij de therapeuten werkzaam in de Basis GGZ.
Op dit moment is er geen ruimte voor nieuwe aanmeldingen bij de therapeuten werkzaam in de specialistische GGZ.

Na de intake volgt de behandeling zonder een nieuwe wachttijd. Bij een te grote wachttijd worden tijdelijk geen nieuwe cliënten aangenomen.

Als u de wachttijd te lang vindt of als er sprake is van een tijdelijke aanmeldingsstop kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen bij het zoeken naar een andere therapeut, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een therapeut een intakegesprek krijgt, en dat de behandeling binnen 10 weken vanaf de intake is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen.

Aanmelding

Indien u in aanmerking wilt komen voor een vergoeding van de behandeling, heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig. U kunt zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website. U wordt dan binnen een a twee weken telefonisch of per email benaderd.

Bij aanmelding hoort u of er een wachtlijst is en hoe lang deze is. Per therapeut kan de lengte van de wachttijd verschillen.

De verwijzing van de huisarts moet aan een aantal vereisten voldoen. Met de onderstaande checklist kunt u controleren of de verwijsbrief aan de minimale eisen voldoet. Naast deze minimale eisen kan de huisarts aanvullende informatie toevoegen over anamnese, medicijngebruik, eerdere behandeling, etc.

Checklist

  • Datum verwijzing (deze mag maximaal een half jaar voor de eerste behandeldatum liggen).
  • Naam en functie van de verwijzer.
  • AGB-code van de verwijzer.
  • Stempel van de praktijk en/of handtekening van de verwijzer.
  • Gegevens van de cliënt (NAW-gegevens en geboortedatum).
  • Specifiek benoemen dat er sprake is van een psychische stoornis dan wel een vermoeden daarvan. Dat hoeft niet met een DSM-V code, maar het mag wel.
  • Verwijzing voor een behandeling in de generalistische basis-ggz of verwijzing voor een behandeling in de gespecialiseerde ggz.

Indien u een zuivere resitutiepolis heeft afgesloten bij uw verzekeraar krijgt u bij niet-gecontracteerde therapeuten meestal 90 tot 100% vergoed. Uw verzekeraar kan u vertellen wat u vergoed krijgt met uw polis. Bij elke therapeut staat onderaan de informatie met wie hij of zij een contract heeft afgesloten. Zie voor meer specifieke informatie over de kosten en vergoedingen het kopje "werkwijze" en dan "kosten/vergoedingen".


Zie bovenaan de pagina voor de actuele wachttijden.

Aanmeldingsformulier
B-GGZ
S-GGZ
Zoekt u alstublieft goed uit of u wel/niet vrije artsenkeuze/restitutiepolis heeft voordat u dit invult. Dit bepaalt bij sommige therapeuten de hoogte van uw vergoeding.


Ja. Ik heb dit opgezocht en ik heb WEL een restitutiepolis
Nee. Ik heb dit opgezocht en ik heb GEEN restitutiepolis

S3Bz4l