Logo
klachten

Kwaliteitseisen

Als BIG geregistreerde zorgverleners moeten wij voldoen aan kwaliteitseisen. Deze worden beschreven in onze beroepscode. Daarnaast heeft elke therapeut een kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe hij of zij als zorgaanbieder de zorg voor cliënten heeft georganiseerd. Elke therapeut heeft zijn of haar statuut in de praktijk liggen ter inzage. Daarnaast heeft elke therapeut een kwaliteitsstatuut dat beschrijft hoe hij of zij als zorgaanbieder de zorg voor cliënten heeft georganiseerd. U vindt dit Kwaliteitsstatuut op de website bij de informatie per therapeut. Onze praktijkvoering wordt elke 5 jaar getoetst door onze landelijke beroepsvereniging, de LVVP. Op www.lvvp.info vindt u alle informatie over de kwaliteitseisen.

Beroepscode

Wij werken conform de richtlijnen van onze beroeps verenigingen, NVP en LVVP, en volgen de door deze instanties geformuleerde beroepsethiek. Van overheidswege is vastgesteld aan welke verplichtingen een psychotherapeut moet voldoen en worden de rechten van de cliënt omschreven.

De cliëntrechten kort samengevat

Meer uitgebreide informatie over deze en andere belangrijke aspecten van psychotherapie kunt u vinden op de website van de LVVP.

Klachtenregeling

Als u klachten heeft over uw therapeut of de behandeling kunt u die in eerste instantie het beste met uw psychotherapeut zelf bespreken. Mogelijk gaat het om misverstanden die in een gesprek opgelost kunnen worden. Wanneer het niet lukt om het probleem rechtstreeks met uw therapeut op te lossen, kunt u contact opnemen met de klachtenfunctionaris van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychotherapeuten. Meer informatie daarover vindt u hier.