Logo

Hedy Henstra

GZ-psycholoog

Aan de Universiteit van Amsterdam stuurde ik Klinische Psychologie, waarna ik de vervolgopleiding tot GZ-psycholoog deed. In 2008 heb ik de BIG registratie van GZ- psycholoog verkregen, waardoor ik in staat ben milde tot matig ernstige problematiek te behandelen. Ik werk met volwassenen vanaf 18 jaar, voornamelijk in de kortdurende ggz (basis ggz) en via Stichting 1np zie ik een klein aantal cliënten in de langere ggz (specialistische ggz). Sinds 2001 ben ik werkzaam in mijn eigen praktijk in Hoofddorp, in een maatschap. Daarnaast werk ik op dinsdag bij De Nieuwe Dreef in Heemstede.

In mijn therapie is het van belang dat er een vertrouwensband ontstaat en dat de cliënt(e) zich veilig voelt. In die veiligheid kunnen veranderingen en inzichten ontstaan, en kunnen klachten die het functioneren in de weg staan worden opgeheven of verminderd. In mijn therapie richt ik mij op een samenwerking met de cliënt(e), samen werken naar een doel. Ik werk vanuit een cliëntgericht kader en maak gebruik van inzicht gevende, cognitief-gedragsmatige en psychoanalytische technieken. Daarnaast werk ik met technieken uit de schema therapie. Ook pas ik EMDR toe. Mijn affiniteit ligt o.a. bij depressies, rouw, hechtingsproblematiek, klachten ontstaan vanuit vroegkinderlijke problematiek (trauma), autonomieproblemen en problemen op het gebied van assertiviteit. In mijn behandeling ligt de focus op het heden; ik kijk echter ook altijd naar de achtergrond van de cliënt(e) om deze beter te leren kennen, om verbanden te kunnen leggen en inzichten te verkrijgen.

Voor 2023 heb ik voor mijn werk in de basis ggz een contract met Zorg&Zekerheid, Zilveren Kruis, DSW, ENO, Menzis, ONVZ, de Friesland en alle daaronder vallende labels. Bij een restitutie polis worden ook behandelingen bij een niet-gecontracteerde verzekeraar volledig vergoed, bij een natura polis wordt bij een niet-gecontracteerde verzekeraar ongeveer 75% vergoed.

Contactgegevens

Telefoonnummer: +316 83939634

Werkdagen: di en do

Informatie

Praktijknaam: S. P-e-l-haarlemmermeer,h-s-henstra

KVK-nummer: 34340768

BIG GZ-psycholoog: 09029069125

Lidmaatschappen: NVGzP, VEN